Nieuws

18th of June 2020: Online since a week

 

It has been a week since the Multi Sales Company website was launched. The launch has led to productive (zoom) meetings with potential customers. A lot of interest came from foreign companies that want to enter the Dutch or European market.

 

Almost all companies that contacted showed an interest in the ‘Sales Outsourcing’ service. It is not surprising, given the fact that it offers a lot of flexibility in these uncertain times for many companies. What does the future hold, will there be a Lock-down again?

 

The ‘Sales Outsourcing’ service ensures that your sales activities remain focused. Especially in a time when turnover is no longer obvious, convincing the relevance of your product or service to you customers has become even more important.

 

Do you sell a product or a solution to your customers?

 

Curious about the possibilities for your company?

Call +31 519 700 204

Mail info@multisalescompany.com

 

18. Juni 2020: Online seit einer Woche

 

Der Start von www.multisalescompany.com vor einer Woche hat bereits zu großartigen Reaktionen und Zoom-Gesprächen mit (potenziellen) Kunden geführt. Ausländisches Unternehmen, das in den niederländischen Markt eintreten möchte, stieß auf großes Interesse. Eine englische und deutsche Version der Website folgt in Kürze.

 

Fast alle Unternehmen zeigten Interesse am Service ‚Verkauf auslagern‘. Das ist nicht überraschend, da es in diesen unsicheren Zeiten für viele Unternehmen viel Flexibilität bietet. Was hält die Zukunft bereit oder wie lange bleiben die aktuellen Beschränkungen bestehen?

 

Verkauf auslagern stellt sicher, dass der Fokus weiterhin auf Ihren Vertriebsaktivitäten liegt. Besonders in einer Zeit, in der der Umsatz nicht mehr selbstverständlich ist, ist es wichtig, die Relevanz Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung hervorzuheben.

 

Verkaufen Sie ein Produkt oder geben Sie eine Lösung…?

 

Wenn Sie mehr wissen möchten, rufen Sie bitte +31 519 700 204 an oder senden Sie eine E-Mail an info@multisalescompany.com

18 Juni 2020: Online sinds een week

 

De lancering van www.multisalescompany.com - een week geleden – heeft al tot mooie reacties en zoom gesprekken met (potentiele) opdrachtgevers geleid. De opdrachtgevers bestonden uit Nederlandse bedrijven die meer uit hun verkoop willen halen en buitenlandse bedrijven die de Nederlandse en/of Europese markt op willen. Binnenkort volgt er dus nog een Engelse en Duitse versie van de website.

 

Zo goed als alle bedrijven die contact opnamen toonden interesse in de dienst ‘Verkoop uitbesteden’. Dat is ook niet zo gek, gezien het feit dat het veel flexibiliteit biedt in deze voor veel bedrijven onzekere tijden. Wat brengt de toekomst, hoelang blijven de huidige beperkingen of komt er nog een volledige Lock-down…. en dan?

 

De dienst ‘verkoop uitbesteden’ zorgt dat er focus op je verkoopactiviteiten blijft. Juist in een tijd waarin omzet niet meer zo vanzelfsprekend is, is het overtuigen van de relevantie van jouw product of dienst bij jouw klanten nog belangrijker geworden.

 

Verkoop je ze een product of geef je ze een oplossing….?

 

Wilt u meer weten, neem dan contact op.